Varkenshond is in 2007 ontstaan toen drie mannen met dezelfde levensbeschouwing elkaar ontmoetten op een symposium over kosmische stralen. Ze hebben zich vervolgens teruggetrokken in een verlaten klooster in Rusland en de resultaten van de daar, onder leiding van de zelfverklaarde "dokter" Karkaronga, uitgevoerde therapeutische muzikale bezinningssessies opgenomen voor hun eerste, titelloze, cd.

Vorig jaar hebben ze de wereld rondgereisd om dergelijke sessies te doen met stammen en communes wiens levensvisies, in de essentie, op dezelfde grondvesten zijn gebouwd als die van henzelf. Varkenshond is nu bezig met het verwerken van de opnames die daaruit zijn voortgekomen. 
Varkenshond (Pig Dog) was created in 2007 when three men with the same philosophy of life met at a symposium on cosmic rays. They then retreated to an abandoned monastery in Russia and the results of that retreat, headed by the self-proclaimed "Doctor" Karkaronga, made for their first, untitled CD. These sessions were viewed upon by Varkenshond as a kind of therapeutic musical reflections.

Last year they traveled the world for such sessions to do with tribes and communes whose views of life are, in essence, built on the same foundations like their own. Pig Dog is busy these days processing the resulting recordings that have emerged during those sessions.