John Hölsgens (Heythuysen, 8 juli 1970) studeerde in 2001 als neerlandicus af met een beschouwing van het leven en werk van één van zijn literaire helden, de nachtburgemeester van Rotterdam, J.A. Deelder. Zijn scriptie 'Literatureluur?' werd door wijlen Simon Vinkenoog zelve als 'voorbeeldig' omschreven. Daarna bouwde Hölsgens zelf naam op als podiumdichter. In 2006 verscheen de debuutbundel Do you want total Pussy? Gedichten van zijn hand werden onder andere opgenomen in de bloemlezingen Langs beide oevers van de Maas en Vrijheid Wereldwijd. In 2009 miste hij tijdens een bloedstollende finale van de City Slam Venlo op één punt deelname aan het Nederlands Kampioenschap Poetry Slam, na tweemaal een ex aequo contra Martin Beversluis uit Tilburg. Desondanks accorderen de twee dichters uitstekend. Een tweede boek van Hölsgens verscheen in 2011: Op de korrel. Een bundeling van columns dit keer, die Hölsgens schreef voor de diverse weekbladen waarvoor hij als journalist werkte, het radio-programma L1 Cultuurcafé en een aantal literaire podia. Dit jaar verschijnt een tweede dichtbundel: Voorbij 't vage vuur.