http://gillesjananton.blogspot.com/ 

Ik ben een wetenschapper (biochemicus), hou van muziek literatuur, tuinieren en wiskunde, ben rond de 60 jaar, maar voel me 35. Ik schrijf poëzie, ben docent keramiek aan het "WAT" in Tongerloo, schilder, boetseer en maak parfums....

Poëzie beschrijft de werkelijkheid het beste. Het brengt de realiteit vanuit een 'out-of-the-box-thinking', wat op zichzelf een creatief proces is. Ik wil met mijn poëzie mensen ertoe aanzetten alles in een totaal-verband te (laten) zien.

enjoy a 'quick' glimpse of the next two video's that give an idea how Jan Anton Gilles brings musicians together:
wonderful and delightful, really:

Vlas en VeerleVlugge Veerle

Vlas ben jezelf

dans Vlas, spring

op de droogkeien van de Maasstreel de rimpeling

van het oeverwater

whisper Vlas, hoor het razen van het gras

het zuigt en zingt“trager stroomt de stroom

lager groeit de kadeboom

langer vloeit je bloed”sterf dan zeven manen lang

Vlas met je groenwiervlecht

roep, roep , dan vlugge Veerle

alvorens je verlijft .