en dan praten we nog wel eens

ja hoor ik vind u ook een knappe
maar dat wil niet zeggen dat ik sebiet
in de twaletten met u ga muilen,
begrijpt ge? ik ben hier met vrienden
en zij logeren bij mij, en misschien
moet gij uw handen eens wassen enzo
en aan lichaamshygiëne doen,
ik zeg maar wat, en dan praten we nog wel eens.
 

http://www.boomknuffelaar.blogspot.com/