Vincent Billau is eigenaar van een kleine uitgeverij, met name Litera Este. Hoewel er op het internet nog niet zoveel informatie beschikbaar is, zagen onder deze autonome uitgeverij vele hoogst interessante bundels het levenslicht. Mensen als Patricia Lasoen, Bert Lezy, Guy van Hoof, en vele anderen.

Bio info als beeldend kunstenaar: Geboren in Oostende in 1967. Leeft en werkt in Borgerhout. Artiest, Beeldend dichter, uitgever (Litera-Este) en kunsthandelaar. Als beeldend dichter zoekt Vincent Billau in zijn fotografie naar het weergeven van de diepte, het beeld achter het beeld. Een foto van Vincent is nooit zomaar een foto, het is in beeld gebrachte poëzie. Zoals gedichten met woorden proberen een gemoedstoestand te omschrijven, zo probeert Vincent om de toeschouwer met zijn beelden te laten wegdromen tot diep in zichzelf. Door het samenstellen van verschillende beeldvlakken en de specifieke wazige afdruktechniek op etspapier komt het beeld los te staan van de realiteit. De toeschouwer wordt als het ware aangetrokken om het werk een tweede, een derde, een zoveelste maal te bekijken, om steeds een nieuwe laag te vinden en dieper door te dringen in de poëzie en de droom. De gedichten van VPM Bio verspringen van gedachte naar gedachte, van beeld naar beeld, vol merkwaardige wendingen en overgangen. Bio wil ons veel zeggen in een kort bestek. Vandaar flitsende zinnen, compacte taferelen met herinneringen, persoonlijke geschiedenis, ervaringen, doorleefde emotie. Maar vooral gaat het over mensen, die voor ons een universum ontvouwen.