"DROMEN"

In 't bedje op zoek naar avondrust
Door dagdromen en illusie weggesust
Turend door het raam naar de sterrenpracht
Zachtjes sluiten mijn ogen het wordt nacht
Ze vallen voor meerdere uren dicht
Janneke maan vervangt het licht
Wat zal er deze nacht nog komen
Blijft het rustig of worden het weer dromen
Worden het er zoete of woelige met bange nachten
Dromen van liefde of over vreemde krachten
Schijnen ze weer mooi of zijn ze slecht
Soms twijfelend is het allemaal wel echt
De meeste droombeelden zijn bedrog
Na een nachtje slapen komen er zeker nog


"CONTRASTEN"

Ben je arm of ben je rijk
't Is niet voor iedereen gelijk
De wereld zit vol met contrasten
G'hebt gewone maar ook rare gasten
De ene zijn brood is de ander zijn dood
Daarom zijn contrasten ook zo groot
Den ene is ne lelijke, den andere ne knappe
De ene is nen trage, den andere ne rappe
Den ene ne zure en nen ambetante
Den andere nen opgewekte en ne plezante
Den ene woont in 't midden van de stad
Den andere tussen de koeien in een boerengat
De ene komt met zijne Mercedes stoefen
Den andere moet niets dan poeffe
Den dakloze die zomaar op straat ligt
De superrijke die met zijn privéjet vliegt
Den ene heeft ne stinkende mond vol tanden
Den andere een gebit met gouden randen
De een heeft maar heel kleine tieten
De ander kan van een supercup genieten
De ene is nerveus en gestresseerd
Bij den andere loopt nooit iets verkeerd
De ene ziet 't allemaal in 't groot
Den andere geraakt niet uit het rood
De ene maakt plezier, den andere ambras
Nog nen andere laat alles zoals 't was
Den ene zegt ikke, ikke, ikke
Den andere zegt gij kunt stikke
De goei gaan naar den hemel
De slechte gaan naar de hel
't Is zeker niet eerlijk
Maar zo is het wel
Den ene ziet het klein, den andere groot
Toch gaan we allemaal eens dood