Vincent Billau is eigenaar van een kleine uitgeverij, met name Litera Este. Hoewel er op het internet nog niet zoveel informatie beschikbaar is, zagen onder deze autonome uitgeverij vele hoogst interessante bundels het levenslicht. Mensen als Patricia Lasoen, Bert Lezy, Guy van Hoof, en vele anderen.

Bio info als beeldend kunstenaar: Geboren in Oostende in 1967. Leeft en werkt in Borgerhout. Artiest, Beeldend dichter, uitgever (Litera-Este) en kunsthandelaar. Als beeldend dichter zoekt Vincent Billau in zijn fotografie naar het weergeven van de diepte, het beeld achter het beeld. Een foto van Vincent is nooit zomaar een foto, het is in beeld gebrachte poëzie. Zoals gedichten met woorden proberen een gemoedstoestand te omschrijven, zo probeert Vincent om de toeschouwer met zijn beelden te laten wegdromen tot diep in zichzelf. Door het samenstellen van verschillende beeldvlakken en de specifieke wazige afdruktechniek op etspapier komt het beeld los te staan van de realiteit. De toeschouwer wordt als het ware aangetrokken om het werk een tweede, een derde, een zoveelste maal te bekijken, om steeds een nieuwe laag te vinden en dieper door te dringen in de poëzie en de droom. De gedichten van VPM Bio verspringen van gedachte naar gedachte, van beeld naar beeld, vol merkwaardige wendingen en overgangen. Bio wil ons veel zeggen in een kort bestek. Vandaar flitsende zinnen, compacte taferelen met herinneringen, persoonlijke geschiedenis, ervaringen, doorleefde emotie. Maar vooral gaat het over mensen, die voor ons een universum ontvouwen. 
7/10/2012

Mijn naam is meermaals verkeerd gespeld, en moet zijn als volgt: Guy van Hoof (om geen verwaaring met eventuele anderen te voorkomen)


Guy van Hoof

Reply

Waarde Guy,

Ik heb inderdaad meermaals je naam verkeerd gespeld teruggevonden. Als ik het juist bekeken heb, stond hij er twee maal verkeerd geschreven: een keer in de tekst, een keer in de rechterkolom naast de post op de blog. Is dat juist? Of, heb ik nog ergens iets over het hoofd gezien?

Zoals bij vele dichters, heb ik van de hand van Vincent géén biografische gegevens alsdusdanig voor de opbouw van deze site op voorhand gekregen. De avond zelf is hij ook niet komen optreden, overigens. Dat vind ik niet erg, maar het bezorgt een organisator alsook site-ontwikkelaar dus wel extra werk.

Ik doe dat overigens met plezier voor iemand zo vriendelijk en waardevol als Vincent! Bovendien, heeft hij mij ook al vele malen geholpen: dus zou het zelfs onbeschoft van me zijn, mocht ik er een punt van te maken.

In dergelijk geval evenwel, ben ik dus zelf op zoek gegaan om biografische gegevens alsook passende foto's terug te vinden op, alsook op te halen van het www (wereldwijde web). Als ik het mij goed herinner, heb ik deze info via Pipelines vzw gevonden. Maar mijn geheugen is in deze niet al te best.

Zulks is ook niet verwonderlijk met meer dan 100 optredende kunstenaars. Per kunstenaar twee uur werk om deze zo goed mogelijk online te 'plaatsen'.

Mijn oprechte verontschuldigingen indien hier fouten op deze site verschenen zijn!!

Organisaties als Zuiderzinnen of Vijf voor Twaalf beschikken over personeel. Terwijl een kleine organisatie als 't Antistressproject vzw het, net als andere broeder- en zusterorganisaties, meer minimaal dient aan te pakken (tot op heden toch!) Bovendien, hebben wij wars van alle commercie gewerkt. Geen malafide banken op deze site, om maar kort enkele bedenkingen aan te halen.

Concreet, heb ik zonet je naam in de tekst vanzelfsprekend correct herschreven, zijnde Guy van Hoof. In de rechterkolom, hiernaast dus, stelde zich een eerder technisch probleem. De 'host' (gastheer) van deze site laat enkel hoofdletter toe aan het begin van een naam. Dat heeft te maken met het 'tag-systeem' waarmee deze werken. Volledige hoofdletters (GUY VAN HOOF) aanvaardt deze ook niet.

Hieromtrent, zal ik hen aan aanschrijven zometeen om mijn beklag hierover te doen. Want op deze wijze kan ik je hier niet in vermelden, indien ik tenminste je naam juist wil vermelden. Dat is te absurd voor woorden, lijkt het. Maar het is effectief wel zo. Ik heb deze naamsvermelding dus geschrapt, in afwachting van een antwoord van hun administratie.

Ik zend hen deze mail en zal deze via 'forward' ook jouw richting uit (ver)zenden, opdat je mijn goede trouw ook effectief in deze lijnen kan lezen.

Met hartelijke groet,

Erwin Vanmassenhove

ReplyLeave a Reply.